Glassmester

Som Glassmester har du et yrke med en lang og stolt historie. Krav til kompetanse og dokumentasjon er stadig økende og dette gjelder også deg som glassmester. 
Glasslink kan tilby deg glassteknisk bistand og sørge for at dine arbeider utføres iht gjeldende standerder og regler. 
Glass kan også tilby en rekke IT løsninger som gjør at din hverdag blir enklere og at du bruker mindre til på kontoret på papirarbeid. 
Vi kan spesialtilpasse løsninger til dine behov. 

Klikk nedenfor for å få mer informasjon
https://docs.google.com/a/glasslink.no/forms/d/1N0vuEaVYKDetjQEPJ64TAd6QlwFr292RcvrQuRSi7zw/viewform