Fasadebygger

Som fasadebygger arbeider du med et fantastisk spennende materiale!
I Glasslink kan vi hjelpe deg med statiske kalkulasjoner, kvalitetsikring av løsninger, prosjektering iht gjeldende standarer og lover. 
Vi har også god kunnskap til mer kompliserte glass og fasadeløsninger. 
Glasslink kan også bidra til innkjøp av glass og har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk
Vi har også lang erfaring med automatiseringslønsninger for intern rapportering og rapportskriving. Her kan vi bistå med utvikling av løsninger som gjøre arbeidet med skjema svært enkelt

Klikk nedenfor for å få mer informasjon
https://docs.google.com/a/glasslink.no/forms/d/1N0vuEaVYKDetjQEPJ64TAd6QlwFr292RcvrQuRSi7zw/viewform


- Energiberegninger
- Fasadeoptimering
- Kvalitetsikring av løsninger
- Skadeutredning og befaringer
- Bistand til glassinnkjøp
- Statiske kalkulasjoner
- Utvikling av rapportsystemer. Automatisering