Entrepenør

Er du entrepenør og har innkjøp av glass og fasadeløsninger?
Glasslink har et omfattende nettverk nasjonalt og internasjonalt. 
Vi kan hjelpe deg å velge den riktige leverandøren. 
Glasslink kan hjelpe deg med å optimalisere fasader og glassløsninger for å oppnå best mulig økonomisk gevinst. 
Glasslink hjelper deg med kvalitetsikring av tilbud og oppfølging på byggeplass. 
Glasslink kan også bistå i skadeutredning og reklamasjonshåndtering.

Klikk nedenfor for å få mer informasjon
https://docs.google.com/a/glasslink.no/forms/d/1N0vuEaVYKDetjQEPJ64TAd6QlwFr292RcvrQuRSi7zw/viewform
- Innkjøpsbistand
- Prosjektoppfølging
- Kontroll
- 3d visualisering
- Kvalitetsikring av tilbud/ anbud
- Optimering av fasader for økonomisk gevinst
- Statiske kalkulasjoner
- Energiberegninger