Byggherre

Skal du ha mye glass i bygget ditt?
Glass er et veldig spennende materiale med utallige muligheter, men det er også mange "fallgruver" man kan tråkke i. Glasslink kan være din partner allerede på planleggingstadiet for å finne de optimale løsningene. 
Vi kjenner bransjen meget godt, og kan også følge prosjektet helt ut. 
Ved å benytte deg av våre tjenester så vil vi bidra til at du unngår dyre feil og at du som byggherre blir fornøyd med sluttresultatet.
Vårt mål er at du skal sitte igjen med de beste glassløsningene utfra de økonomiske forutsetningene du som utbygger setter

Klikk nedenfor for å få mer informasjon
https://docs.google.com/a/glasslink.no/forms/d/1N0vuEaVYKDetjQEPJ64TAd6QlwFr292RcvrQuRSi7zw/viewform


- Energiberegning
- 3d visualisering
- Uverdi kalkulasjoner
- Brann og sikkerhetsløsninger
- TEK10