Arkitekt

Glass har i mange år vært et materiale som arkitekter har vært begeistret for. Evnen til å viske ut skillet mellom indre og ytre miljø er kanskje glassets aller beste egenskaper. 
Glasslink kan hjelpe deg som arkitekt med å finne de riktige og samtidig mest spektakulære løsningene. 
For å lykkes i prosjektene er gode og tydelige beskrivelser fra arkitekt helt avgjørende. Glasslink kan bistå med utforming/ kvalitetsikring av glass og fasadebeskrivelser iht gjeldende byggeforskrifter og ikke minst løsninger som er økonomisk forsvarlige. 
Glasslink bistår også med statiske kompliserte kalkulasjoner der det er nødvendig
Vi hjelper deg med optimering av fasader for å redusere materialsvinn og dermed ytterlig forsterke den økonomiske gevinsten.

Klikk nedenfor for å få mer informasjon
https://docs.google.com/a/glasslink.no/forms/d/1N0vuEaVYKDetjQEPJ64TAd6QlwFr292RcvrQuRSi7zw/viewform

- Energikalkulasjon
- Korrekte glassbeskrivelser
- Optimering av fasader mht økonomi
- Statiske kalkulasjoner
- Kvalitetsikring av løsninger